Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία Oxygenium Β.Ασλάνογλου – Κ.Ραυτόπουλος Ο.Ε. εφαρμόζει Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων. Με πεδίο εφαρμογής την Διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων αναπνευστικής υποστήριξης. Μετά από την επιτόπια επιθεώρηση, η οποία τεκμηριώνεται με σχετική έκθεση αξιολόγησης, βεβαιώνεται ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015ISO 13485:2016 ικανοποιεί και τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004. Η παρούσα βεβαίωση ισχύει μόνο σε συνδυασμό με το πιστοποιητικό της DQS Hellas, με αριθμό καταχώρησης 30550360 QM08 και διάρκεια ισχύος έως 2021-04-15 και υπόκειται σε ετήσια επιτήρηση.
Η ισχύς της παρούσας συνδέεται με την επιτυχή ολοκλήρωση των επιθεωρήσεων επιτήρησης από την DQS Hellas, θυγατρική εταιρεία του γερμανικού Φορέα Πιστοποίησης DQS GmbH, ενός από τους κορυφαίους οργανισμούς στον τομέα της πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στην Ευρώπη.

Κατεβάσετε την πιστοποίηση ISO 13485:2016 εδώ

Κατεβάσετε την πιστοποίηση ISO 9001:2015 εδώ

Κατεβάσετε την πιστοποίηση YA 1348 εδώ

Πιστοποιήσεις Oxygenium Plus

Κατεβάσετε την πιστοποίηση ISO 9001:2015 εδώ
Κατεβάσετε την πιστοποίηση YA 1348 εδώ

24 Ώρες Εξυπηρέτηση - 210 724 2106 / 6975-901296